banner phan phoi xang dau 1600 x 600

Giá xăng dầu hôm nay

Mặt hàng Vùng 1 Vùng 2
Giá cập nhật lúc 15:00-1/11/2023 Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) Giá cập nhật lúc 15:00-1/11/2023 Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
Xăng RON 95-V
Xăng RON 95-III
Xăng E5 RON 92-II
Dầu DO 0,001S-V
Dầu DO 0,005S-II
Dầu hỏa 2 – K

Mặt hàng Vùng 1 Vùng 2
Giá cập nhật lúc 15:00-15/11/2023 Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) Giá cập nhật lúc 15:00-15/11/2023 Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
Xăng RON 95-V        
Xăng RON 95-III        
Xăng E5 RON 92-II        
Dầu DO 0,001S-V        
Dầu DO 0,005S-II        
Dầu hỏa 2 – K        

Mặt hàng Vùng 1 Vùng 2
Giá cập nhật lúc 15:00-21/11/2023 Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) Giá cập nhật lúc 15:00-21/11/2023 Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
Xăng RON 95-V        
Xăng RON 95-III        
Xăng E5 RON 92-II        
Dầu DO 0,001S-V        
Dầu DO 0,005S-II        
Dầu hỏa 2 – K